• About Us

Apie mus

Baltic Food Organisation:

 • Viešoji, ne pelno siekianti organizacija, kurios tikslas pristatyti savo narių (maisto ir gėrimų pramonės įmonių) idėjas bei interesus visuomenei.

BFO misija:

 • Skatinti Lietuvos ir Baltijos šalių maisto sektoriaus įmonių konkurencingumą bei verslo vystymą.

Pagrindinės BFO veiklos:

 • Didina maisto sektoriaus įmonių produktų žinomumą
 • Veikia įmonių komunikacijos procese reklamuojant maisto produktus bei produktų grupes, padeda plėsti pardavimų galimybes
 • Plečia maisto produktų žinomumą eksporto rinkose (Europos Sąjungos narėse bei trečiosiose šalyse)
 • Dalyvauja projektų įgyvendinime, kurie yra finansuojami įvairių privačių fondų bei valstybės
 • Suteikia pagalbą įmonėms vystant maisto sektoriaus technologinį potencialą
 • Konsultuoja įmones (viešas ir privačias) bei organizacijas specifiniais maisto pramonės klausimais
 • Viešai išreiškia maisto sektoriaus interesus
 • Pristato maisto sektoriaus interesus įstatymų, reguliuojančių sektorių, kūrimo procese
 • Planuoja bei organizuoja viešas sektoriaus mokymo kampanijas aktualiais maisto sektoriui klausimais
 • Įgyvendina kitas savo įmonių narių paskirtas veiklas

Comments are closed.

© 2013 BFO. Visos teisės saugomos.