Perdirbtų vaisių ir daržovių skatinimo programos pirmų metų rezultatai

Pirmų Metų Rezultatai

 

Pirmaisiais Programos Europos perdirbtų vaisių ir daržovių informavimo Baltijos šalyse įgyvendinimo metais Baltijos šalyse buvo įvykdytos 2.644 veiklos, skirtos:

  • Didinti Programos produktų žinomumą ir stiprinti vartotojų pasitikėjimą perdirbtais vaisiais ir daržovėmi
  • Daryti įtaką vartotojų požiūriui Europos Sąjungoje pagamintų perdirbtų vaisių ir daržovių bei sulčių atžvilgiu

Veiklų įgyvendinimui panaudoti 97,49 proc. iš numatyto 537.005 Eurų biudžeto, kur veiklų ir biudžeto dalis tenkanti kiekvienai Baltijos šaliai pasiskirsto atitinkamai.

Po pirmųjų Programos įgyvendinimo metų pastebimas dar vienas teigiamas pokytis: žmonių, manančių, kad perdirbtų vaisių ir daržovių kilmės šalis neturi jokios reikšmės, dalis mažėja. Visose rinkose, palyginus su 2013 m. duomenimis, yra 1 procentu sumažėjimas: iki 23 proc. Lietuvos ir Latvijos rinkose ir iki 19 proc. – Estijos rinkoje. Vis mažiau vartotojų nebėra abejingi, kur yra pagaminti jų pasirenkami konservuoti produktai, nes tai turi įtakos jų kokybei. ES taikomi griežti konservavimo reikalavimai ir kontrolė užtikrina, kad produktai bus saugūs ir maistingi.

Apibrėžiant visus pateiktus duomenis, matoma teigiama informavimo veiksmų vykdymo įtaka: didėja vartotojų, kurie neabejoja perdirbtų vaisių ir daržovių maistinėmis savybėmis bei pasitiki ES taikomais standartais konservavimui, dalis. Taip pat mažėja Baltijos šalių gyventojų, kurie neigiamai nusistatę konservuotų produktų atžvilgiu. Kita svarbi tendencija, kad mažėja žmonių, neturinčių nuomonės apie perdirbtus vaisius ir daržoves. Nors dėl teigiamo Programos poveikio abejonių nekyla, tačiau numatytų pirmų metų rodiklių pasiekti nepavyko dėl to, kad veiklos buvo vykdomos ne visus metus, o tris ketvirčius. Tokia situacija susidarė dėl užtrukusios bendros informavimo koncepcijos sudarymo, maketų kūrimo, tolimesnio jų derinimo ir leidimų transliacijoms gavimo. Tikėtina, kad planuojamas rezultatas būtų pasiektas, jei Programos veiklos būtų vykdomos visus metus nuo Programos pradžios.

00001

Comments are closed.

© 2013 BFO. Visos teisės saugomos.