EKO Eksporto Projektas Kinijoje ir Pietų Korėjoje

Projektas Kinijoje ir Pietų Korėjoje

 

Šia programa yra siekiama išplatinti informaciją trečiosioms šalims apie organinės produkcijos metodą, kuriuo remiasi Baltijos Maisto Organizacija. Ypatingai, kad būtų pagerintas ES organinio žymėjimo atpažinimas ir pasitikėjimas juo. Tai pat, šiuo atveju būtų padidintas dėmesingumas ES organinio žymėjimo taisyklėms bei kontrolės sistemai.

Ekologinė gamyba – bendra ūkio valdymo ir maisto produktų gamybos sistema, apimanti geriausią aplinkosaugos praktiką, didelę biologinę įvairovę, gamtos išteklių išsaugojimą, aukštų gyvūnų gerovės standartų taikymą ir gamybos būdą, atsižvelgiant į tam tikrų vartotojų teikiamą pirmenybę teikiantiems produktams, pagamintiems naudojant natūralias medžiagas ir procesus. Todėl ekologinės gamybos metodas vaidina dvigubą vaidmenį visuomenėje. Viena vertus jis suteikia tam tikrą rinką, tenkinančią vartotojų paklausą ekologiškiems produktams. Kita vertus, pristato viešąsias gėrybes prisidėdamas prie aplinkos ir gyvūnų gerovės, taip pat svarbiai prisidėdamas ir prie kaimo plėtros.

Svarbus veiksnys nustatantis organinio sektoriaus dydį, kuris vis dar nėra pernelyg didelis taikomosiose rinkose, tai nepakankamas vartotojų sąmoningumas. Nepaisant išaugusių palūkanų, daugumai vartotojų Kinijoje ir Pietų Korėjoje vis dar trūksta žinių apie ekologišką gamybos būdą bei jo pridėtines vertes.

Pasak vartotojų apklausos, vykusios Kinijoje ir Pietų Korėjoje 2016 metais, vartotojai neatpažįsta arba nepasitiki ES organiniu logotipu. Tik 4% Kinijos vartotojų bei 8% Pietų Korėjos vartotojų atpažįsta ES organinį logotipą. 4% vartotojų Kinijoje ir 5% Šiaurės Korėjoje pasitiki produktų, pažymėtų ES logotipu, kokybe. Be to, vartotojai rodo prastą supratingumą apie ES organinio ūkininkavimo naudą bei sudedamąsias dalis. Tik 2% Kinijos vartotojų ir tik 6% Pietų Korėjos vartotojų supranta termino – organinis produktas – reikšmę, kad šie produktai yra pagaminti be cheminių trąšų bei sintetinių sudedamųjų dalių.

Su programos pagalba tikimasi, kad bus pagilintas vartotojų apie ES organinį gamybos metodą bei naudą ES ekologinio ūkio pridėtinei vertei, taip siekiant padaryti ilgalaikį poveikį rinkai bei jos vartotojams.

Taikomosios šalys buvo pasirinktos kaip karštieji augimo taškai, aktyviai prisidedantys prie viso regiono, kuris tapo viena patraukliausių rinkų per pastaruosius dvidešimt metų, patrauklumo. Kinija bei kitos Rytų Azijos šalys atrodo labiausiai žadančiai per pastaruosius dvejus ateinančius metus. Iš tiesų, pagal Bloomberg labiausiai tobulėjančių rinkų statistiką, Kinija bei Pietų Korėja yra sąrašo viršuje. Kinija laikosi pirmoje vietoje, tuo tarpu Pietų Korėja – antra.

Ekologiškų produktų rinka patiria sparčią plėtrą abejose tikslinėse rinkose, nors Kinijos rinka vis dar yra ankstyvosiose vystymosi stadijose. Šalies vidaus ekologiškų produktų rinka pradėjo kurtis 21 amžiaus pradžioje bei išsiplėtė labai greitai, taip leisdama iškilti naujiems vidutinės bei aukštesniosios klasės vartotojams. Tai dar labiau pagreitino tai, kad per pastaruosius kelerius metus maisto skandalų istorijos tapo matomos bei lengviau prieinamos visuomenei.

Pagrindiniai ekologiškų produktų vartotojai yra daugiausiai uždirbantys miestiečiai. Būtent todėl organiniai produktai labiausiai išpopuliarėjo tarp pirmos pakopos miestų, tokių kaip Šanchajus ar Pekinas. Tačiau antros pakopos miestai taip pat pradeda vytis didžiuosius miestus šioje srityje.

Dabartinis scenarijus yra labai palankus ir optimistiškas organinių produktų tiekėjams – vietos organinio maisto rinkoje pakankamai užtenka tiek ir Kinijoje, tiek ir Pietų Korėjoje. Kuriamas vartotojų pasitikėjimas ekologiškų maisto produktų rinkoje yra svarbus tam, kad būtų užtvirtintas tvaraus šio sektoriaus vystymasis. Atsižvelgiant į ES ekologinio ūkininkavimo pasiekimus, Europos eksportuotojai yra geroje padėtyje, kad būti sėkmingi ekologinių produktų rinkoje. Dabar yra geriausias laikas siekti ir rinktis naudinga poziciją šiose rinkose investuojant, kad būtų suteikiama informacija paremianti rinkos dalyvius ir juos apšviesdama apie ES organinį sektorių. O taip pat, kad būtų sukurtas patikima ES organinė gamyba bei logotipas, kurie bus naudojami lyg konkurenciniai pranašumai.

001

Comments are closed.

© 2013 BFO. Visos teisės saugomos.